Brytpunkt

Brytpunkter 2016

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 39879 478551
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 27687 332250
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 36933 443200
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 52233 638800
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 47440 569280

Brytpunkter 2015

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 39072 468867
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 27813 333750
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 36942 443300
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 52433 629 200
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 46480 557760

Brytpunkter 2014

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 38265 459183
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 27750 333000
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 36158 433900
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 51308 615700
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 47417 569000

Brytpunkter 2013

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 38066 456800
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 27809 333700
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 35525 426300
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 50392 604700
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 47167 566000

Brytpunkter 2012

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 34125 409500
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 27500 330000
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 34500 414000
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 48933 587200
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 45500 546000

Brytpunkter 2011

Typ av brytpunkt Månadslön Årslön
Bruttolön för full ATP 32562 390750
Bruttolön för sjukpenninggrundande inkomst 26750 32 000
Brytpunkt för statlig ink skatt 20 % 32967 395600
Brytpunkt för statlig ink skatt 25 % 46742 560900
Brytpunkt för eget löneuttag vid vinstutdelning baserad på total lönesumma 43416 521000